Tràmits

Tràmits

Si us voleu estalviar la primera visita a l’ajuntament podeu imprimir-vos el model de sol·licitud o comunicat que heu de portar. Els fitxers es troben en format word:

– Model de sol·licitud genèric
– Sol·licitud de Llicència d’obres menors
– Sol·licitud de Llicència d’obres majors
– Sol·licitud de Parcel·lació
– Sol·licitud de Certificat de Dades Cadastrals
– Sol·licitud d’Aprofitament Urbanístic