Pla d’actuació a La Corbatera

Pla d’actuació a La Corbatera

L’espai fluvial de La Corbatera és una plana al·luvial integrada en el pla de Bages, la
qual s’emmarca en l’aiguabarreig Llobregat-Gavarresa en el terme municipal de Sallent.
La Corbatera està inclosa en l’Inventari de zones humides de Catalunya realitzat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i a la Guia d’espai d’interès natural de la
comarca del Bages, editada pel Centre d’Estudis del Bages i per la Institució Catalana
d’Història Natural (ICHN).


Cal destacar que el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages (Consell Comarcal del Bages) identifica les àrees naturals de La Corbatera, el torrent de la Sala i
el pont de Cabrianes com espais fonamental per tal de mantenir la connectivitat ecològica al pla de Bages ja que aquests espais són els que estableixen el nexe d’unió dins i fora, mantenint els intercanvis ecològic tant en sentit nord-sud com en sentit estoest.

A la entrada La Corbatera trobareu un apartat anomenat “el futur” on s’espliquen els projectes d’actuació en aquest espai natural.

Corbatera