Cabrianes

Fundació Privada Antònia Soler

Aquesta Fundació és un exemple de munificència particular d'una persona del poble. L'any 1964 morí Antònia Soler, propietària d'un gran patrimoni i sense descendència. La seva voluntat fou llegar els seus béns al poble de Cabrianes, fent constar que havien de destinar-se destinar-se en benefici del poble. Els primers marmessors de la difunta van fundar un patronat (postarioement va esdevenir Fundació Privada) el qual estava format per l'Alcalde de Sallent i els mossens de les parròquies de Cabrianes i Sallent.

I tal com constaten seus estatuts el seu objecte i finalitat és la constitució i funcionament d'una llar d'infants totalment gratuïta per la gent de Cabrianes aixì com la prestació d'altres fins de caràcter benèfic.

Actualment la Fundació està administrada pels tres patrons ( Alcalde de Sallent, Alcalde de Cabrianes i Mossèn de Sallent) i per una Junta Consultiva (President AVV de Cabrianes, un membre designat per l'OTP i el president de l'AMPA de l'escola bresol)


Contacte