Cabrianes

Alcalde Pedani

 

La institució de l’alcalde pedani de Cabrianes es remunta a principis del segle XX; per tant, ja fa unes quantes dècades que es va establir. Durant tots aquests anys, aquesta figura, ha subsistit i ho ha fet en règims polítics diferents.

Abans de la creació de l’Òrgan Territorial de Participació (en endavant, OTP), l’alcalde pedani de Cabrianes era l’interlocutor únic entre els veïns de Cabrianes i l’Ajuntament de Sallent. L’any 1979 amb la constitució de l’Associació de Veïns de Cabrianes (AVV), la interlocució dels cabrianesos amb l’Ajuntament de Sallent va quedar repartida en aquests dos ens, tenint en compte, però, que l’AVV de Cabrianes representa els seus associats i l’alcalde pedani de Cabrianes a tots els cabrianesos i cabrianeses.

L’any 2008, amb la constitució de l’OTP de Cabrianes, un govern autònom local, amb certes competències delegades pel ple de l’Ajuntament de Sallent, la representació dels veïns de Cabrianes també l’ostenta el president/a de l’OTP, encara que aquest té un marcat caràcter executiu (portar a terme les competències que té delegades).

Amb tot, es creu convenient mantenir la institució de l’alcalde pedani de Cabrianes, per la seva llarga història i per les funcions específiques que encara ostenta.

L'any 2018 el ple de l'Ajuntament de Sallent va aprovar el reglament (normes reguladores) de la figura de l'Alcalde Pedani de Cabrianes (Competències, finalitat, elecció...). En el següent document trobareu el reglament: Reglament

L'actual Alcalde Pedani de Cabrianes és:

Guillem Quintana i Fernàndez